Aineistot

Alta voit ladata suoritustasoilmoitukset, tekniset piirustukset sekä esitteet.

Suoritustasoilmoitukset ja CE-merkintä

CE-merkintä on EU-direktiiveihin perustuva vaatimustenmukaisuuden osoitus, joka takaa, että tuote täyttää sille Euroopan unionin asettamat turvallisuutta, terveyttä, ympäristöä ja kuluttajansuojaa koskevat vaatimukset. CE-merkintä myös varmistaa yhdenmukaisuuden tuotetestauksessa eri valmistajien kesken ja antaa näin asiakkaalle yhdenmukaista informaatiota tuotteista. Myytävät rakennustuotteet tarvitsevat CE-merkinnän vuoden heinäkuun 2013 alusta ja se mahdollistaa tuotteen vapaan liikkumisen Euroopan talousalueella.

Tuoteseloste ja esitteet

Elementit

Kaihtimet

Leikkauskuvat