Tuoteseloste, asennus ja takuu

Tuoteseloste ja huolto-ohjeet

Tuoteseloste on ladattavissa sivuiltamme alla olevasta PDF-linkistä. Tuoteseloste sisältää myös huolto-ohjeet.

Toimitus, varastointi ja asennus

Kuorman purku

Ikkunoiden ja ovien purku on suoritettava riittävän huolellisesti ja tilaajan on järjestettävä tarvikkeiden painoon nähden tarpeellinen nostokalusto tai aputyövoima.

Varastointi ja käsittely

Rakennuspaikalla tapahtuvan varastoinnin on tapahduttava kuivassa ja hyvin tuuletetussa tilassa. Sisätiloihin tarkoitettujen tuotteiden ulkovarastointia on vältettävä. Varastointialustan tulee olla tasainen siten, ettei karmien taipumista tai vääntymistä pääse tapahtumaan. Ikkunat on varastoitava pystyasennossa. Mikäli varastointi tapahtuu maapohjalle tai kostealle lattialla, on ikkunat varastoitava korokkeelle siten, ettei kosteus pääse vaurioittamaan ikkunoita tai ovia. Mikäli varastointi tapahtuu ulkona, sen tulisi olla mahdollisimman lyhytaikaista. Tällöin ikkunat on suojattava suojapeitteellä sadevedeltä ja varmistettava tuuletus siten, ettei kosteus tiivisty peitteen alle.

Asennus

Ikkunan puitteet irroitetaan ennen sen nostamista aukkoon. Kiinnitystavan on oltava riittävän tukeva ja kiinnitystarvikkeiden tulee kestää käytön aiheuttamat rasitukset. Ikkunat kiinnitetään joko säätökarmiruuvein tai kiiloin ja karmiruuvein.

Asennus aloitetaan asettamalla asennuskiilat aukon alaosaan, päihin keskelle, välikarmin kohdalle ja aina kiinnitysreikien kohdalle. Vaihtoehtoisesti ikkuna voidaan asentaa suoraan asennettujen ruuvien varaan säätökarmiruuveilla kiinnittäen. Karmi nostetaan kiilojen päälle ja asetataan sisäpinnan tasalle, ellei toisin ole suunniteltu. Karmin pysty- ja vaakasuuntainen suoruus mitataan. Karmi kiinnitetään paikalleen ja suorakulmaisuus varmistetaan mittaamalla karmin ristimitta.

Ikkunat ja ovet tulee kiinnittää siten, että kosteuden ja lämpötilan muutosten aiheuttamat liikkeet pääsevät haitatta tapahtumaan. Esim. mineraalivillaa ei saa survo liian tiiviiksi. Saumausvaahtoa käytettäessä kiinnityksen tulee olla riittävän luja, ettei karmi väänny vaahdon laajetessa. Ohje: Ensin laitetaan kiilat ja sitten saumataan vaahdolla. Annetaan vaahdon kuivua kunnolla ennen kuin kiilat otetaan pois. Sen jälkeen vaahdotetaan kiilojen paikat. Tällä toimenpiteellä estetään lämpövuodot. Kiilojen poistoa ei tarvitse tehdä, mikäli kiilojen kohdalle saadaan riittävästä eristevaahtoa.

Pellitys ja listoitus on suoritettava siten, että tuotteen toimivuus ei kärsi. Puukarmia ei saa kiinnittää betoniseen seinäelementtiin valun yhteydessä. Betoniseen seinäelementtiin kiinnitettyyn apukarmiin asennettaessa on varmistettava apukarmin kuivuus. Ikkunaa ei saa asentaa märkään apukarmiin.

Ovien asennuksessa lisäksi huomiotava

Karmien päihin sekä kynnyksen keskelle kanto, joka kestää oven painon. Sarana puolen karmiruuvien alle kiilat sekä alanurkkaan kiila, joka kestää karmin taipumisen seinään päin alimman karmiruuvin alapuolelta. Lukkopuoli asennetaan oven mukaan, kiilat ruuvien alle.

Sälekaihtimet

Ikkunoihin asennettavien sälekaihtimien tulee olla valkoisia. Sälekaihtimen asennuksen saa suorittaa vain ammattitaitoinen sälekaihdinasentaja. Sälekaihtimien säätimien läpiporausten tulee olla mahdollisimman tiiviit ja poraus on suoritettava huolellisesti vahingoittamatta eristyslasielementtiä.

Sälekaihtimet tulee olla säädetty joko ylä- tai ala-asentoon. Puolivälissä riiputtaminen altistaa lasit normaalia suuremmille lämpötilaeroille ja siten lasirikkoihin. Ikkunavalmistaja ei anna lasitakuuta, mikäli ilmenee, että kaihtimia on käytetty väärin.

Tuotetakuu

Vastaanottajan on tarkastettava tuotteet toimituksen yhteydessä ja tehtävä rahtikirjaan merkinnät havaituista kuljetusvaurioista. Toimituksen puutteista ja virheistä on tehtävä kirjallinen reklamaatio 3 päivän kuluessa toimituksen saapumisesta. Tämän jälkeen havaituista kuljetusvirhiestä ja kolhuista toimittaja ei vastaa.

Kruunu-ikkunat antaa seuraavan takuun toimittamilleen tuotteilleen:

Takuu astuu voimaan kohteen luovutuspäivästä alkaen. Rakennetakuu on 2 vuotta. Takuu on voimassa ainoastaan, jos ikkuna on asennettu ja huollettu huolto-ohjeen mukaisesti.

Kruunu-tuotteissa oleville standardirakenteisille eristyslasielementeille valmistaja myöntää takuun elementtien välitilan kosteus- ja pölytiiviydessä. Takuu ei koske lasin särkymistä. Sälekaihtimien tulee olla valkoisia. Valkoisesta väristä poikkeavien sälekaihtimien asentaminen poistaa lasitakuun. Lasitakuusta vastaa eristyslasielementin valmistaja toimitetun eristyslasitakuun mukaisesti. Takuu ei koske lasin vaihtotyötä. Tämä takuu ei koske Kruunu-ikkunaa / Länkelin Oy:tä.

Takuun perusteella ei korvata vikoja, jotka ovat syntyneet käyttäjän käytössä aiheutuneista vahingoista, väärästä tai virheellisestä käytöstä tai normaalista kulumisesta.

Säilytys ja takuu

Ikkunat ja ovet ovat toimittaessa suojattuna muovikalvolla. Työmaavarastointi edellyttää kuivaa ja tuulettuvaa säilytystilaa. Ikkunoita ei saa varastoida maalipinnat vastakkain, eikä niiden päälle tai vasten saa varastoida mitään.

Takuu ei koske virheellisestä varastoinnista tai ikkunoiden käsittelystä siirtojen yhteydessä syntyneitä vaurioita, rakennusaikana syntyneitä kolhuja tai rakennusaikaisesta kosteudesta syntyneitä vaurioita eikä muista talon rakenteellisista virheistä johtuneita vaurioita.

Ikkunoiden asennuksessa on huolehdittava ikkunan kiinnittämisestä kuivaan apukarmiin ja huolehdittava ettei ikkunaa rasita rakennusaikainen kosteus.

CE-merkinnät

CE-merkinnät löytyvät Aineistot -sivulta